Stellenbosch-Sentraal NG Kerk
Stellenbosch-Sentraal NG Kerk

Dankoffers

Rek Houer: NG Stellenbosch Sentraal

Bank: ABSA

Rek nr: 4059818820

Tak kode: 632005

Verwysing: Bv Pienaar/dankoffer

Kersmark 2020 25 November - 5 Desember 2020
As gevolg van die grendeltyd, word die sluitingsdatum vir ALLE Kersmark aansoeke verskuif na 30 Junie 2020. Verdere inligting ten opsigte van keuring van produkte sal deurgegee word.

Due to the current lockdown, the closing date for ALL Christmas market applications will be moved to June 30, 2020. Further information regarding product selection will be provided.
Meer inligting

Kalender 2020

< 2019 >
April
«
»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
March
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
May
May
May
May