Ons band is ‘n groep musikante wat baie lief is vir God en ongelooflike gawes van God af ontvang het om mense te kan lei om God te ontmoet deur musiek. Hulle lei die aanbidding by ons aanddienste en kuier soms selfs in die oggenddienste. As jy gawes het om te deel en graag sal wil deel-wees van só ‘n groep, praat met Mardi (0832294164).