Gedenkmuur

Click hier vir enige inligting oor ons gedenkmuur


 Romeine 5:1-2

(5:1)  God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus.  (2)  Deur Hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God.


 


Home / Tuis /

 


 

Eredienste                                           MEDEDELINGS SKAKEL

 

Kwartaal:
Sondae:

  • 09:30 Erediens in die kerksentrum
  • 19:00 Aanddiens in die kerksentrum

Vakansies:
Sondagoggend: 09:30 Erediens in kerksentrum

Moederskamer
Vir ouers met babas. U vind die moederskamers se ingang aan Martinsonweg se kant van die gebou. Daar is gereseveerde parkering beskikbaar.

Gestremdes
Aan Martinsonweg se kant van die gebou is daar gereseveerde parkering beskikbaar.

Kategese

Alle kategese word by die kerksentrum aangebied.

Kleuters - Graad 7
Sondag-oggende tydens die erediens.

Graad 8
Woensdag-aande 18:10-19:00.

Graad 9
Maandag-aande 18:10-19:00.

Graad 10
Dinsdag- en Woensdag-aande 18:10-19:00.

Belydenisvoorbereiding
Woensdag- en Donderdag-aande 18:15-19:15. Kontakpersoon: Elzanne van der Westhuizen (jeugwerker@familiekerk.com / 074 144 9226).


 Die kruis...

Waarvoor staan Sentraal se logo?

Die kruisevangelie staan altyd sentraal in Stellenbosch-sentraal. In ons logo is die kruis sentraal in die sentrum van alles. Die twee kleiner kruise herriner ons aan die sondaars wat saam met Christus gekruisig is. Onvermydelik dink ’n mens aan die woorde van jesus: “Vandag sal jy saam met my in die Paradys wees.” Hierdie twee kleiner kruise herinner ons dat daar genade is vir sondaars. Die drie simbole laat ons egter ook aan ’n gesin dink wat binne die kragveld van die heilige Gees as verbondsgesin voor God leef.

 

Die rooi sirkel simboliseer die kragveld van die Heilige Gees. Dit sirkel se beweging beeld verder die dinamiese verandering uit wat in ’n mens se lewe plaasvind as hy naby die kruis lewe. Hiermee bely ons, ons afhanklikheid van die Heilige Gees om die reddingsboodskap van Jesus se verlossing die wêreld in te dra.
 


 


 
 

Tuis | Jeug | Kersmark | Junior Akademie | Personeel | Foto's | Kontak ons |

Copyright © NG Stellenbosch-Sentraal 2010. All rights reserved Internet marketing for South African websites by FAQ.co.za