Alle kategese word by die kerksentrum aangebied tydens die skoolkwartale.

Kleuters – Graad 7

Sondag-oggende tydens die erediens.

Graad 8-10

Sondag-aande 18:30.

Belydenisvoorbereiding

Woensdag-aande 18:15.