Kersmark 2017 banier

Stellenbosch Kersmark 2019

Datums: 20 November – 30 November 2019

Aansoekvorms vir voornemende uitstallers: U kan die nodige vorms aflaai. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 31 Mei 2019.  Die datum van Keuringsdag sal bevestig word.  Uitstallers wat die keuring moet bywoon sal per epos in kennis gestel word.

Stellenbosch Kersmark 2019

Date: 21 November –  30 November 2019

Application for prospective exhibitors: Download the necessary forms.  The closing date for applications is 31 May 2019.  The date for selection day will be announced shortly.  Exhibitors who have to attend the selection will be notified by email.


Inligtingsdokument

Information Document

Aansoekvorm as:

– PDF

– MS Word dokument

Brief aan alle Uitstallers

Letter to all Exhibitors

Kersmark Facebook-bladsy