Kersmark 2017 banier

Stellenbosch Kersmark 2018

Datums: 21 November – 1 Desember 2018

Aansoekvorms vir voornemende uitstallers: Die Aansoekvorm en Inligtingsdokument sal teen einde Maart 2018 op die webwerf beskikbaar wees. U kan die nodige vorms aflaai. Die keuringsdatums word in die Inligtingsdokument duidelik uiteengesit.

Stellenbosch Kersmark 2018

Date: 21 November – 2 December 2018

Application for prospective exhibitors: The Application form and Information document will be on this website from the end of March 2018. You will be able to download the necessary forms. The selection dates will be set out in the Information document.

Inligtingsdokument

Information Document

Aansoekvorm as:

– PDF

– MS Word dokument

Kersmark Facebook-bladsy