Kleingroepe

Nuut by ons? Of is jy op soek na ‘n manier om mense te leer ken en deel te wees van die geloofsgemeenskap? Skakel in by jou wyk en/of ‘n Bybestudiegroep! As jy nie weet in watter wyk jy is nie, kontak gerus die Kerkkantoor.

Wyke

WykWyksleierEpos AdresKontak nommer
A1, A2Carel & Martha Gersbachcarelge@absa.co.za082 454 9279
B1, B2Kosie Smitjhs@sun.ac.za073 537 8809
C1, C2Ben & Wina Burgerlecus@sun.ac.za083 290 7777
Johann Murrayjmurray@mbbsouth.co.za083 628 7820
D2Vakant
E1, E2, E3Greta van der Merwegretavdm@telkomsa.net072 202 4572
F1Vakant
LangverwagRolene Louwrolene.louw@outlook.com079 047 4286

Bybelstudiegroepe

Kontak gerus die Kerkkantoor vir meer inligting indien u deel wil word van ‘n Bybelstudiegroep.