Nuut by ons? Of is jy op soek na ‘n manier om mense te leer ken en deel te wees van die geloofsgemeenskap? Skakel in by jou wyk en/of ‘n kleingroep! As jy nie weet in watter wyk jy is nie, kontak gerus die kerkkantoor.

Wyke

Wyk Wyksleiers E-posadres Telefoonnommer Dienswerker E-posadres Telefoonnommer
A1 + A2 Carel Gersbach carelge@absa.co.za 0824549279 Martha Gersbach 0218874304
B1 Kosie Smit jhs@sun.ac.za 0735378809 Leonora Watts leonorawatts@gmail.com 0732138365
B2 Skakel in by B1 Anna Heyns jbbh@sun.ac.za
C1 + 2 Ben Burger / Johann Murray lecus@sun.ac.za jmurray@mbbsouth.co.za 0832907777 0836287820 Wina Burger 0218833950
D2 Vakant
E1 Ivan Bester ivanbester@mweb.co.za 0835564993 Andries van Eyk 0218865505
E2 Ivan Bester Greta vd Merwe gretavdm@telkomsa.net 0722024572
E3 Ivan Bester Lique Steenkamp liquesteen@gmail.com 0723094303
F1 Anita van Niekerk anitavn@icloud.com

 Wykstukke

Kleingroepe

Meer inligting is oppad!