Personeel

LERAAR:

Dolf du Plooÿ

084 549 2390 | 021 882 8286

dolf@familiekerk.com

SKRIBA/KERSMARK:

Wendy Theron

021 883 3850

kantoor@familiekerk.com

KASSIER:

Charmain Viljoen

021 883 3850

kassier@familiekerk.com

KOSTER:

Steven Smit

076 118 1180

stevensmit1999@gmail.com

ORRELIS:

Louis van der Watt

064 524 2771

lvdw2@sun.ac.za

ALGEMENE WERKER:

George Arnolds

SKOONMAKER:

Trudy Isaacs

Kerkraad

Ds Dolf du Plooy (Voorsitter)

Wendy Theron (Skriba)

Carel Gersbach

Niklaas Smit

Jacques Horne

Doempie Swartz

Jeanette van der Merwe

Suzie Haasbroek

Sandra Schmidt

Carla Veer